• Arka Noego Pomoc i Poradnia Leczenia Uzależnień
 • Arka Noego Pomoc i Poradnia Leczenia Uzależnień

Nasza wizja, cele i działania

Pomaganie jest naszą pasją!

Stowarzyszenie Pomocy Arka Noego prowadzi swoją działalność od grudnia 2002 roku. Jego głównym celem jest szeroko rozumiana działalność w zakresie zdrowia psychicznego, głównie w obszarze profilaktyki na wszystkich poziomach (uniwersalnym, selektywnym, wskazującym), terapii uzależnień i psychoterapii zaburzeń psychicznych. W jej ramach stowarzyszenie realizuje szereg zadań psychoterapeutycznych oraz działań dążących m.in. do umożliwienia dostępu dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi do szkoleń, warsztatów, które pozwolą im radzić sobie w życiu codziennym, udzielenie pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych poprzez edukowanie i motywowanie w dążeniu do samodzielności także w codziennym funkcjonowaniu. W tym też zakresie podejmuje współpracę z licznymi podmiotami m.in.: Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym (MOW) i Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii (MOS) w Skarżysku-Kamiennej, Gminą Skarżysko-Kamienna, Starostwem Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego a także z lokalną społecznością i organizacjami pozarządowymi. Podmioty działające ze Stowarzyszeniem Pomocy Arka Noego oceniają współpracę na bardzo wysokim poziomie, popierają także działania realizowane przez jego kadrę, wskazując iż są one niezbędne na tym terenie. W załączeniu Stowarzyszenie przedkłada 8 szt. kopii rekomendacji instytucji, z którymi systematycznie współpracuje.

Działamy w zakresie:

 • pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 • działalności charytatywnej;
 • podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • ochrony i promocji zdrowia;
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 • upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 • krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
 • upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
 • upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;
 • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 • ratownictwa i ochrony ludności;
 • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 • upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
 • działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • promocji i organizacji wolontariatu;
Działania Stowarzyszenia Arka Noego

Nasze cele realizujemy przez:

 • spotkania z młodzieżą w szkołach (podstawowych, gimnazjach, liceach, uczelniach)
 • spotkania z rodzicami
 • spotkania w zakładach karnych, domach dziecka, jednostkach wojskowych itp.

SZAROŚĆ

ZMIENIAMY

W KOLORY!...

 • Biuro ds przeciwdziałania narkomanii
 • Skarżysko-Kamienna miasto
 • Ośrodek Rozwoju Edukacji
 • Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • FreD goes net
 • Instytut Psychologii i Neurologii
 • Ministerstwo Zdrowia
 • Candis
 • Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
»Sprawdź naszą ofertę i rozpocznij nowe życie!«

Stowarzyszenie Pomocy Arka-Noego to miejsce, gdzie czekają na Was specjaliści łączący swoją pasję, jaką jest drugi człowiek z profesjonalnym przygotowaniem psychoterapeutycznym i psychologicznym. Rzetelnie prowadzimy warsztaty, terapie i konsultacje zarówno dla osób z różnymi uzależnieniami, jak ich bliskich. Dbamy o to, aby każdy kto do nas dołączy czuł się wyjątkowo i przede wszystkim bezpiecznie!

mail
e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KONTAKT:

 • ul. Apteczna 7
  26-110 Skarżysko-Kamienna
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Stowarzyszenie Arka-Noego

  tel. 692 495 625
 • Biuro Stowarzyszenia

  tel. 690 630 626
 • Poradnia Leczenia Uzależnień

  tel. 517 604 204

Copyright © 2021 www.arka-noego.org.pl Produkcja www.FabrykaStron.eu
Na stronie stosujemy pliki cookies. Można dokonać zmiany ustawień cookies. Szczegóły Polityka Prywatności.