Polish English German

Łaknącemu dać jeść, pragnącemu dać pić, przechodnia przyjąć, chorego odwiedzić, do przebywającego w więzieniu pójść.

Naszym celem jest realizacja powyższe biblijnej zasady. Realizujemy ten cel poprzez opiekę, doradztwo, pracę wychowawczo - adaptacyjną, pomoc materialna i duchowa środowiskom dotkniętych patologią, bezradnym, uzależnionym i upośledzonym społecznie. Kształtowanie właściwych postaw społecznych opartych o wartości chrześcijańskie.
Wspieramy ludzi w przystosowaniu się do życia w otaczającej nas rzeczywistości, wskazujemy drogę do zmiany ich sytuacji, oraz do zaspokojenia ich najistotniejszych życiowych potrzeb.

Program "FreD goes net"

Zapraszamy do udziału w programie...

fred goes netStowarzyszenie Pomocy „ARKA NOEGO” w Skarżysku-Kamiennej; ul. Apteczna 7, już III rok realizuje programu wczesnej interwencji pod nazwą „FreD goes net” dla osób młodych używających narkotyki i alkohol. Jest to międzynarodowy projekt koordynowany przez Landschaftsverband Westfalen-Lippe z siedzibą w Münster (Niemcy).

Beneficjentem programu w Polsce jest Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, które współfinansuje  program. Grupa docelowa programu to młode osoby w wieku 14 - 21 lat (dopuszcza się udział 13-25-latków w wyjątkowych przypadkach) używające legalnych i nielegalnych substancji odurzających (nieuzależnione).

Warsztaty edukacyjno-profilaktyczne

Warsztaty edukacyjno-profilaktyczne z zakresu uzależnienia od narkotyków

zk pinczowW dniach 23.04 – 21.05.2014 Stowarzyszenie Pomocy ARKA NOEGO przeprowadziło zajęcia z profilaktyki uzależnień od narkotyków dla osadzonych w Zakładzie Karnym w Pińczowie. Zajęcia w wymiarze 10 godz. (5 sesji po 2 godz.) miały na celu nabycie takich umiejętności jak: identyfikacja ryzyka związanego z przyjmowaniem narkotyków oraz ocena stopnia uzależnienia. Ponadto celem warsztatów było wzbudzenie motywacji do zmiany postawy i zachowania wobec substancji psychoaktywnych. W zajęciach wzięło udział 15 osadzonych wytypowanych przez psychologa ZK w Pińczowie.

Program - Przyjmuje leki czy bierze?

Kampania "Przyjmuje leki czy bierze? Leki bez recepty - do leczenia, nie do brania"

przyjmuje czy bierzeStowarzyszenie pomocy "Arka Noego" bierze udział w kampanii pt" „Przyjmuje leki czy bierze? Leki bez recepty- do leczenia, nie do brania” realizowana przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Kampania jest odpowiedzią na narastający problem stosunkowo nowej formy odurzania się lekami dostępnymi bez recepty zawierającymi między innymi dekstrometorfan, pseudoefedrynę/efedrynę i kodeinę.

Celem kampanii jest  zwiększenie wiedzy rodziców i nauczycieli na temat ryzyka związanego z tą formą odurzania się. W ramach kampanii opracowany został podręcznik dla rodziców "O lekach, marihuanie, dopalaczach bez histerii" oraz scenariusz zajęć z rodzicami "Szkoła i rodzice wobec zagrożeń substancjami psychoaktywnymi".

Kampania prowadzona jest pod patronatem honorowym Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej w partnerstwie takich instytucji jak:

Zajęcia Grupy 4b w Garwolinie

Profilaktyka w Krajowym Ośrodku Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich

24 października w Krajowym Ośrodku Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie nasza grupa przeprowdziła autorskie spotkanie profilaktyczne o uzależnieniach od narkotyków, alkoholu, pornografii, przemocy jest oparte na historiach i świadectwach z życia osób, które były uzależnione.

W trakcie spotkania zostały przedstawie wstrząsające i prawdziwe historie pokazują realia walki i ceny którą musieli zapłacić aby żyć w wolności bez nałogów. Są one doskonałym sposobem przestrzegania młodzieży aby nie ryzykowała przyszłości swojego życia poprzez wchodzenie w kontakt z substancjami psychoaktywnymi lub rzeczami które powodują uzależnienie.

garwolin


Przekaż 1% podatku

Przekaż 1% podatku
na działania Arki Noego

arka_dol

Aktualności
Arki Noego

Szybki kontakt

Stowarzyszenie Pomocy
"ARKA NOEGO"
ul Apteczna 7 skrytka 21
26-110 Skarzysko-Kamienna
tel. 692 495 625
email: centrala@arka-noego.org.pl

Więcej

download free game download games