• Arka Noego Pomoc i Poradnia Leczenia Uzależnień
 • Arka Noego Pomoc i Poradnia Leczenia Uzależnień

Kadra

Nasz zespół specjalistów

Paweł Włosek

Prezes Stowarzyszenia Arka Noego od 2008 roku.

Terapeuta uzależnień od 2006 roku. Prowadzi w Skarżysku poradnie leczenia uzależnień dla osób uzależnionych od narkotyków. Doświadczenie zdobywał realizując szkolenia z zakresu uzależnień i treningów kompetencji społecznych. Realizator programów profilaktycznych akredytowanych przez Ministerstwo Zdrowia tj. „Fred Goes Net”, „Candis”, „Program Wzmacniania Rodzin”. Pasjonat wymiany międzyinstytucjonalnej, tworzący sieć współpracy z placówkami województwa świętokrzyskiego. Prywatnie wiecznie w ruchu raz coś goniąc raz przed czymś uciekając ale zawsze do przodu. Przez okres 14 lat udało mu się wspólnie z resztą zespołu stworzyć placówkę Stowarzyszenia Arka Noego na wysokich standardach zarówno lokalowych jak i terapeutycznych, która dalej ciągle się rozwija.

Dariusz Gajewski

Certyfikowany specjalista w dziedzinie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej, terapeuta uzależnień.

Członek Zarządu, związany i współpracujący ze Stowarzyszeniem Pomocy “Arka Noego” od 2015 roku. Prezes Stowarzyszenia Trzeźwościowego “Kamienna” od 2011 roku. Współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, pracuje terapeutycznie z osobami doznającymi przemocy i uzależnionymi. Od 2009 roku związany z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, gdzie prowadzi zajęcia grupowe z osobami stosującymi przemoc w rodzinie. Od 12 lat jest członkiem Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skarżysku - Kamiennej. Prywatnie lubi pływanie, bieganie, spacery i podróże.

Marcin Rzeczkowski

Członek Zarządu Stowarzyszenia.

W pracy zawodowej zajmuje się psychoterapią, głównie w nurcie poznawczo behawioralnym w połączeniu z dialogiem motywującym. Pracuje zarówno z dorosłymi jak i nastolatkami w sposób empatyczny i ukierunkowany na cel klienta. Najczęstsze obszary pracy klinicznej to: uzależnienia, zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju (depresja, dwubiegunowe), samookaleczenia, zaburzenia osobowości oraz praca z parami. Ponadto prowadzi sesje w obszarze rozwoju osobistego (min poczucie wartości, regulacja emocji, komunikacja czy asertywność, itp). Dodatkową pasją zawodową jest prowadzenie szkoleń. Jest realizatorem programów rekomendowanych: Fred Goes Net, Candis, Program Ograniczania Picia, Program Wzmacniania Rodzin, Family Connections itp. Od lat pozostaje pod stałą superwizją. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo Behawioralnej, Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej oraz Polskiego Towarzystwa Dialektycznej Terapii Behawioralnej. Prywatnie lubi treningi fizyczne, boks, gra na gitarze, amatorsko zajmuje się stolarką. Jest kochającym mężem i ojcem.

Łukasz Dudek

Członek Zarządu Stowarzyszenia.

Pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień od 2014r. Pracuje z osobami uzależnionymi oraz ich bliskimi. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w ośrodku stacjonarnym, poradni leczenia uzależnień, punktach konsultacyjnych oraz hostelu dla osób po ukończonej terapii. Realizator projektów postrehabilitacyjnych. Ze Stowarzyszeniem Arka Noego związany od 2022r.

Karolina Nowek

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach.

Wykładowca w Szkole Policealnej „ŻAK”, pracownik administracji państwowej zatrudniony na stanowisku starszego specjalisty w strukturach MSWiA. Ewaluator, koordynator wielu projektów. Nieustannie stawia sobie nowe wyzwania doskonaląc warsztat pracy poprzez studia, szkolenia. Zdobyta przez nią dotychczas wiedza, doświadczenie, umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania złożonych problemów prawnych stały się bazą do procesu tworzenia jej jako dobrego przyszłego prawnika. Celem jej działań jest szeroko rozumiane dobro drugiego człowieka i znajdowanie dla niego najlepszego wyjścia. Stowarzyszenie jest dla niej czymś więcej niż praca, to swego rodzaju misja, ponieważ pomaganie innym od zawsze stanowiło dla niej priorytet. Prywatnie dusza towarzystwa, pasjonatka sportu i wszystkiego co z nim związane. Wśród znajomych postrzegana jako osoba, która nigdy nie śpi.

Paweł Werner

Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień

Uczestnik szkoleń w zakresie: dialogu motywującego, diagnozy problemowej oraz licznych warsztatów w zakresie profilaktyki uzależnień. Realizator projektów dotyczących pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami. Realizator Programu Wspierającego „Nie jesteś sam” oraz Programu Wspomagającego Proces Terapeutyczny „Wybierz Pomoc” (dla osób współuzależnionych, będących w bliskich relacjach z osobami uzależnionymi). Z zamiłowania sportowiec uczestnik mistrzostw polski w piłce ulicznej, pasjonat pracy z młodzieżą i kreator zmiany.

Małgorzata Bracha

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku pedagogika o specjalizacji resocjalizacja i profilaktyka społeczna na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Ukończyła studia podyplomowe w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień w Collegium Verum w Warszawie. Od 2020 roku certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień KBDsPN. Osobom uzależnionym pomaga od 2017 roku. Doświadczenie zawodowe zdobyła w Ośrodku Leczenia Uzależnień dla Dzieci i młodzieży w Lutej. Ze Stowarzyszeniem Pomocy Arka Noego współpracuje od roku. Ukończyła szkolenia z dialogu motywującego, uzależnień behawioralnych, programu wzmacniania rodzin. Realizatorka projektu "Chcę widzieć świat" skierowanego do osób uzależnionych behawioralnie. Prywatnie lubi pływanie, spacery, podróżowanie.

Karolina Galikowska

Absolwentka Wydziału Lekarskiego UM w Łodzi w 2004r.

Uzyskała tytuł specjalisty psychiatrii dzieci i młodzieży w 2012 roku, a kolejne szkolenie specjalizacyjne zakończyła egzaminem w roku 2018 roku, uzyskując tytuł specjalisty seksuologii. Od 2005r. pracuje na Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Kielcach, aktualnie w strukturach ŚCP na stanowisku Starszy Asystent. Poza oddziałem prowadzi szeroka praktykę lekarską w gabinecie prywatnym jak i w kilku Poradniach Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży: w Kielcach w Stowarzyszeniu „Nadzieja Rodzinie”, w „Promedic” w Staszowie i Pińczowie, pomaga także dzieciom z dwóch Domów Dziecka, młodzieży w siedmiu Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych oraz w dwóch Ośrodkach Terapii Uzależnień. Jest Przewodniczącą składu Orzekającego Miejskiego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach oraz biegłą z listy Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach w dziedzinie psychiatrii dziecięcej.

Patrycja Jędrzejewska

Pedagog specjalny, magister pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki społecznej oraz pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog, specjalista z doświadczeniem z zakresu wychowania i edukacji osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób z autyzmem i zespołem Aspergera.

Certyfikowany trener umiejętności społecznych. Posiada szerokie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zarówno jeśli chodzi o poradnictwo jak i pracę wychowawczą. Praktykę zawodową poszerzała również pełniąć funkcję kuratora społecznego ds. rodzinnych i nieletnich. Chętnie poszerza swoją wiedzę i umiejętności, aby tym samym jak najlepiej realizować się w zawodzie. Lubi pomagać, a współpraca ze Stowarzyszeniem daje jej ogrom satysfakcji. Prywatnie uwielbia aktywnie spędzaj czas wolny - od jazdy na snowboardzie przez pływanie po szeroko pojęty fitness. Od dziecka pasjonatka tańca zarówno towarzyskiego jak również różnych form tańca nowoczesnego. Otwarta na nowe doświadczenia i chętnie podejmująca nowe wyzwania. Ostatnio w ich zakres wpisuje również fotografie oraz eksperymenty kulinarne. Kocha podróżować i poznawać nowe miejsca. Niespokojna dusza, mająca 100 pomysłów na minutę co chętnie wykorzystuje współpracując ze Stowarzyszeniem 🙂

Klaudyna Kawalec

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku psychologia na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Uzyskała kwalifikacje pedagogiczne do pracy nauczycielskiej w Studium Pedagogicznym UJ. Ukończyła Krakowską Szkołę Psychoterapii Uzależnień KRAK-UZ. Obecnie w trakcie procesu certyfikacji w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w pomocy społecznej, oświacie oraz Poradniach Uzależnień. Ze Stowarzyszeniem Pomocy Arka Noego współpracuje od dwóch lat. Pracuje z młodzieżą oraz dorosłymi. Najczęstsze obszary pracy klinicznej to: uzależnienia, przemoc, zaburzenia nastroju, zaburzenia odżywiania, zaburzenia regulacji emocji, trudności wychowawcze. Realizatorka Programu Family Connections. Trenerka TUS. Swoją pracę regularnie poddaje superwizji oraz poszerza swoją wiedzę biorąc udział w szkoleniach i konferencjach. Prywatnie lubi eksperymenty kulinarne, wieczory spędzone z ciepłą herbatą i dobrą książką. Jest również fanką amerykańskiej kinematografii.

Anna Kwaśniewska-Maciejczyk

Psycholog, specjalistka terapii uzależnień i psychoterapeutka przygotowująca się do egzaminu certyfikacyjnego.

Absolwentka UMCS w Lublinie, szkolenia do certyfikatu psychoterapeuty uzależnień w PTZN w Katowicach oraz dwustopniowych studiów podyplomowych z szeregiem szkoleń w zakresie psychoterapii w MCKP Collegium Medicum UJ w Krakowie (podejście psychodynamiczne, integratywne). Od kilkunastu lat pracuje na terenie województwa świętokrzyskego z pacjentami uzależnionymi, ich rodzinami, osobami w różnych kryzysach i z zaburzeniami psychicznymi. Jako członkini a wcześniej przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych od 13 lat zajmuje się też tematyką profilaktyki uzależnień, przemocy i innych patologii społecznych oraz systemowymi mechanizmami jej wdrażania. Autorka i koordynatorka projektów związanych z profilaktyką i wsparciem osób defaworyzowanych. Do zdrowia ma podejście holistyczne, zarówno w pracy w pacjentami jak i w życiu prywatnym. W wolnym czasie fanka długodystansowych maratonów pieszych po Górach Świętokrzyskich i nie tylko, sportów i zimowych i letnich, książek przeróżnych oraz wszechobecnej muzyki. Chętnie włącza się w lokalne akcje społeczne i ekologiczne. Przywiązuje dużą wagę do ekologii i zrównoważonego podejścia do środowiska, którego dobra kondycja warunkuje również nasz dobrostan.

Agata Matysiak

Ukończyła Studium Psychoterapii w podejściu zintegrowanym oraz Studium Profilaktyki i Psychokorekcji.

Zdobyła uprawnienia do prowadzenia warsztatów z zakresu komunikacji intrpersonalnej, Szkoły dla Rodziców oraz programów dotyczących profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży: "Spójrz inaczej", "Nasze spotkania". Posiada przygotowanie oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe do pracy z osobami z doświadczeniem straty, przemocy, zaniedbania i strat prokreacyjnych (szkolenie NEST - Stowarzyszenia the New Experience for Survivors of Trauma (Nowe Doświadczenie dla Osób Dotkniętych Traumą). Uczestniczka szkoleń z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR), Dialogu motywujacego, Systemowego podejścia do terapii rodzin, pracy z zaburzeniami lękowymi, terapii behawioralnej zachowań trudnych u dzieci. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z trudnościami emocjonalnymi, adaptacyjnymi oraz z dorosłymi - w sytuacji kryzysu, rozpadu rodziny, żałoby, w terapii par/rodzin. Jej praca zawodowa to jednocześnie pasja, w której wykazuje duże zaangażowanie. Prywatnie: ma rodzinę, lubi ludzi, ceni sobie życie i relacje z ludźmi . Radość i relaks sprawia jej kontakt z przyrodą w formie aktywności fizycznej (rower, wędrówki górskie, spacery po lasach, nadmorskie, pływanie) - bez pogardy dla błogiego „lenistwa” w towarzystwie dobrej książki, muzyki, kwiatów…. Dewiza życiowa Agaty: „ Nie wszystko co przyjemne i piękne jest dobre, ale dobre zawsze jest piękne” a „ Dziś jest darem”.

Historia życia każdej osoby jest inna, dlatego staramy się podchodzić indywidualnie do problemu zapewniając wsparcie i pomoc na najwyższym poziomie

SZAROŚĆ

ZMIENIAMY

W KOLORY!...

 • Biuro ds przeciwdziałania narkomanii
 • Skarżysko-Kamienna miasto
 • Ośrodek Rozwoju Edukacji
 • Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • FreD goes net
 • Instytut Psychologii i Neurologii
 • Ministerstwo Zdrowia
 • Candis
 • Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
»Sprawdź naszą ofertę i rozpocznij nowe życie!«

Stowarzyszenie Pomocy Arka-Noego to miejsce, gdzie czekają na Was specjaliści łączący swoją pasję, jaką jest drugi człowiek z profesjonalnym przygotowaniem psychoterapeutycznym i psychologicznym. Rzetelnie prowadzimy warsztaty, terapie i konsultacje zarówno dla osób z różnymi uzależnieniami, jak ich bliskich. Dbamy o to, aby każdy kto do nas dołączy czuł się wyjątkowo i przede wszystkim bezpiecznie!

mail
e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KONTAKT:

 • ul. Apteczna 7
  26-110 Skarżysko-Kamienna
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Stowarzyszenie Arka-Noego

  tel. 692 495 625
 • Biuro Stowarzyszenia

  tel. 690 630 626
 • Poradnia Leczenia Uzależnień

  tel. 517 604 204

Copyright © 2021 www.arka-noego.org.pl Produkcja www.FabrykaStron.eu
Na stronie stosujemy pliki cookies. Można dokonać zmiany ustawień cookies. Szczegóły Polityka Prywatności.