Polish English German

Łaknącemu dać jeść, pragnącemu dać pić, przechodnia przyjąć, chorego odwiedzić, do przebywającego w więzieniu pójść.

Naszym celem jest realizacja powyższe biblijnej zasady. Realizujemy ten cel poprzez opiekę, doradztwo, pracę wychowawczo - adaptacyjną, pomoc materialna i duchowa środowiskom dotkniętych patologią, bezradnym, uzależnionym i upośledzonym społecznie. Kształtowanie właściwych postaw społecznych opartych o wartości chrześcijańskie.
Wspieramy ludzi w przystosowaniu się do życia w otaczającej nas rzeczywistości, wskazujemy drogę do zmiany ich sytuacji, oraz do zaspokojenia ich najistotniejszych życiowych potrzeb.

Napisali o nas

Stowarzyszenie Arka Noego przeciw narkomanii w Echodnia.eu

echo dnia

Stowarzyszenie pomocy Arka Noego w Skarżysku-Kamiennej realizuje program wczesnej interwencji dla młodych osób, używających narkotyków „FreD goes net”. To międzynarodowy projekt. Ma on na celu szybką pomoc młodym ludziom, którzy zaczęli brać narkotyki.

Dzięki cyklowi czterech dwugodzinnych spotkań z fachowcami młodzież dowie się o wpływie środków odurzających na ich życie, efektem ma być zmotywowanie do zmiany postaw i zachowania. Stowarzyszenie Arka Noego zwraca się z apelem do rodziców i instytucji zajmujących się młodzieżą - szkół, policji, sądu i straży miejskiej o kierowanie do programu FreD młodych osób, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie przyjmowania substancji psychoaktywnych. Telefon kontaktowy: 531 448 632.

Stowarzyszenie Pomocy Arka Noego działa w Skarżysku od 2006 roku. Zajmuje się przeciwdziałaniem narkomanii wśród dzieci i młodzieży. Pomaga uzależnionym i ich rodzinom.

link do artykułu - http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20131119/POWIAT0110/131118804

 Przekaż 1% podatku

Przekaż 1% podatku
na działania Arki Noego

arka_dol

Aktualności
Arki Noego

Szybki kontakt

Stowarzyszenie Pomocy
"ARKA NOEGO"
ul Apteczna 7 skrytka 21
26-110 Skarzysko-Kamienna
tel. 692 495 625
email: centrala@arka-noego.org.pl

Więcej