Polish English German

Łaknącemu dać jeść, pragnącemu dać pić, przechodnia przyjąć, chorego odwiedzić, do przebywającego w więzieniu pójść.

Naszym celem jest realizacja powyższe biblijnej zasady. Realizujemy ten cel poprzez opiekę, doradztwo, pracę wychowawczo - adaptacyjną, pomoc materialna i duchowa środowiskom dotkniętych patologią, bezradnym, uzależnionym i upośledzonym społecznie. Kształtowanie właściwych postaw społecznych opartych o wartości chrześcijańskie.
Wspieramy ludzi w przystosowaniu się do życia w otaczającej nas rzeczywistości, wskazujemy drogę do zmiany ich sytuacji, oraz do zaspokojenia ich najistotniejszych życiowych potrzeb.

Kadra Stowarzyszenia Arka Noego

Paweł Włosek

Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień od Narkotyków, magister pedagogiki resocjalizującej z elementami profilaktyki. Realizator programu „Fred Goes Net"

Sławomir Barańczyk

Mgr pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Specjalistyczne szkolenie w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków w zakresie specjalisty terapii uzależnień (Instytut Psychologii Zdrowia PTP Warszawa).
Cykl szkoleń przygotowujących do działań profilaktycznych w środowisku szkolnym – programy pracy z młodzieżą pt. „Bezpieczna szkoła”; „Tak czy Nie”; „Jestem OK.”; „Jestem sobą” (Specjalistyczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli PROM w Łodzi). Szkolenie „Praca z rodziną”, Certyfikat - Model działań profilaktycznych w środowisku szkolnym, (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Zdrowotnej w Kielcach).

Ewa Wróbel

Szkolenie z zakresu specjalista terapii uzależnień, pedagog, edukator seksualny, szkolenie w zakresie edukacji HIV/AIDS, terapii rodzin, pomocy psychologicznej. Realizator programu „Fred Goes Net”

Beata Miksa

Szkolenie z zakresu specjalista terapii uzależnień pedagog, mgr pedagogiki, oligofrenopedagog, szkolenie w zakresie terapii rodzin.

Piotr Stępniak

(ur.1963), mieszka w Odolanowie. Były gangster, spędził w więzieniach ponad 20 lat. Obecnie od 5 lat prowadzi spotkania z młodzieżą na terenie całego kraju: w szkołach, więzieniach, domach dziecka, zakładach poprawczych. Bohater programu TVP Byłem gangsterem, Kawa czy herbata i wielu innych.

Grzegorz Antosz

Instruktor terapii uzależnień Instytutu Psychologii Zdrowia, szkolenie w zakresie przeciwdziałania narkomanii w Centrum Przeciwdziałania Narkomanii w Ostrowie Wielkopolskimm.

Marcin Rzeczkowski

Mgr pedagog resocjalizacyjny, specjalista terapii uzależnień (Katolicki Uniwersytet Lubelski), trener, profilaktyk. Realizator programów profilaktycznych: Fred goes net, Veto wobec przemocy, i narkotyków  oraz innych. Certyfikowany trener programu terapeutycznego Candis. Ponadto przeszedł szereg szkoleń z zakresu komunikacji interpersonalnej, problematyki dopalaczy, zachowań suicydalnych. Posiada doświadczenie w pracy ambulatoryjnej oraz stacjonarnej. Stała współpraca z ośrodkami oraz regionalnymi stowarzyszeniami.


Przekaż 1% podatku

Przekaż 1% podatku
na działania Arki Noego

arka_dol

Aktualności
Arki Noego

Szybki kontakt

Stowarzyszenie Pomocy
"ARKA NOEGO"
ul Apteczna 7 skrytka 21
26-110 Skarzysko-Kamienna
tel. 692 495 625
email: centrala@arka-noego.org.pl

Więcej

doorsname dsolut duloid eajo elutrus