Polish English German

Łaknącemu dać jeść, pragnącemu dać pić, przechodnia przyjąć, chorego odwiedzić, do przebywającego w więzieniu pójść.

Naszym celem jest realizacja powyższe biblijnej zasady. Realizujemy ten cel poprzez opiekę, doradztwo, pracę wychowawczo - adaptacyjną, pomoc materialna i duchowa środowiskom dotkniętych patologią, bezradnym, uzależnionym i upośledzonym społecznie. Kształtowanie właściwych postaw społecznych opartych o wartości chrześcijańskie.
Wspieramy ludzi w przystosowaniu się do życia w otaczającej nas rzeczywistości, wskazujemy drogę do zmiany ich sytuacji, oraz do zaspokojenia ich najistotniejszych życiowych potrzeb.

Historia Stowarzyszenia Arka Noego

Jak to się wszystko zaczęło

Stowarzyszenie Pomocy „Arka Noego” rozpoczęło swoją działalność we wrześniu 2000 r. Zarejestrowaliśmy się w dniu 30.10.2000 r. w Sądzie Okręgowym w Kaliszu.

Po rozpatrzeniu naszego statutu Sąd postanowił zarejestrować Stowarzyszenie Pomocy "Arka Noego" dnia 17 listopada 2000 r. pod numerem 1065. Wpis do KRS 0000141960. Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.

Sprawdź nas w internetowej bazie danych organizacji pozarządowych i instytucji stanowiącej część portalu organizacji pozarządowych www.ngo.pl. Baza administrowana jest przez Stowarzyszenie Klon/Jawor we współpracy z innymi organizacjami i jest jedynym tak kompleksowym zbiorem danych o organizacjach pozarządowych i instytucjach w kraju.


Przekaż 1% podatku

Przekaż 1% podatku
na działania Arki Noego

arka_dol

Aktualności
Arki Noego

Szybki kontakt

Stowarzyszenie Pomocy
"ARKA NOEGO"
ul Apteczna 7 skrytka 21
26-110 Skarzysko-Kamienna
tel. 692 495 625
email: centrala@arka-noego.org.pl

Więcej

epitbull esharpey eskimodog estatedom figot