Polish English German

Łaknącemu dać jeść, pragnącemu dać pić, przechodnia przyjąć, chorego odwiedzić, do przebywającego w więzieniu pójść.

Naszym celem jest realizacja powyższe biblijnej zasady. Realizujemy ten cel poprzez opiekę, doradztwo, pracę wychowawczo - adaptacyjną, pomoc materialna i duchowa środowiskom dotkniętych patologią, bezradnym, uzależnionym i upośledzonym społecznie. Kształtowanie właściwych postaw społecznych opartych o wartości chrześcijańskie.
Wspieramy ludzi w przystosowaniu się do życia w otaczającej nas rzeczywistości, wskazujemy drogę do zmiany ich sytuacji, oraz do zaspokojenia ich najistotniejszych życiowych potrzeb.

Dokumenty Stowarzyszenia Arka Noego

Dokumenty Stowarzyszenia Pomocy Arka Noego - do pobrania

 

Sprawozdania Strowarzyszenia Pomocy Arka Noego

  Rachunek wyników - Sprawozdanie finansowe 2012 pobierz
  Bilans - Sprawozdanie finansowe 2012 pobierz
  Informacje - Sprawozdanie finansowe 2012 pobierz
     
  Rachunek wyników - Sprawozdanie finasowe 2011 pobierz
  Bilans - sprawozdanie finansowe 2011 pobierz
  Sprawozdanie merytoryczne 2011
pobierz
  Sprawozdanie merytoryczne korekta 2011
pobierz
     
  Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2008
pobierz
  Dodatkowe informacje do sprawozdania 2008
pobierz
  Sprawozdanie merytoryczne 2008
pobierz
     
  Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2004
pobierz
  Rachunek wyników - sprawozdanie finansowe 2004
pobierz
  Bilans - sprawozdanie finansowe 2004
pobierz

 

Inne dokumenty Strowarzyszenia Pomocy Arka Noego

  Statut StowarzyszeniaPomocy Arka Noego
pobierz
  KRS stowarzyszenia Pomocy Arka Noego
pobierz

Przekaż 1% podatku

Przekaż 1% podatku
na działania Arki Noego

arka_dol

Aktualności
Arki Noego

Szybki kontakt

Stowarzyszenie Pomocy
"ARKA NOEGO"
ul Apteczna 7 skrytka 21
26-110 Skarzysko-Kamienna
tel. 692 495 625
email: centrala@arka-noego.org.pl

Więcej

fotoklad french-bulldog german-shepherd gogde graeo iakita