Polish English German

Łaknącemu dać jeść, pragnącemu dać pić, przechodnia przyjąć, chorego odwiedzić, do przebywającego w więzieniu pójść.

Naszym celem jest realizacja powyższe biblijnej zasady. Realizujemy ten cel poprzez opiekę, doradztwo, pracę wychowawczo - adaptacyjną, pomoc materialna i duchowa środowiskom dotkniętych patologią, bezradnym, uzależnionym i upośledzonym społecznie. Kształtowanie właściwych postaw społecznych opartych o wartości chrześcijańskie.
Wspieramy ludzi w przystosowaniu się do życia w otaczającej nas rzeczywistości, wskazujemy drogę do zmiany ich sytuacji, oraz do zaspokojenia ich najistotniejszych życiowych potrzeb.

Warsztaty edukacyjno-profilaktyczne

Warsztaty edukacyjno-profilaktyczne z zakresu uzależnienia od narkotyków

zk pinczowW dniach 23.04 – 21.05.2014 Stowarzyszenie Pomocy ARKA NOEGO przeprowadziło zajęcia z profilaktyki uzależnień od narkotyków dla osadzonych w Zakładzie Karnym w Pińczowie. Zajęcia w wymiarze 10 godz. (5 sesji po 2 godz.) miały na celu nabycie takich umiejętności jak: identyfikacja ryzyka związanego z przyjmowaniem narkotyków oraz ocena stopnia uzależnienia. Ponadto celem warsztatów było wzbudzenie motywacji do zmiany postawy i zachowania wobec substancji psychoaktywnych. W zajęciach wzięło udział 15 osadzonych wytypowanych przez psychologa ZK w Pińczowie.


Przekaż 1% podatku

Przekaż 1% podatku
na działania Arki Noego

arka_dol

Aktualności
Arki Noego

Szybki kontakt

Stowarzyszenie Pomocy
"ARKA NOEGO"
ul Apteczna 7 skrytka 21
26-110 Skarzysko-Kamienna
tel. 692 495 625
email: centrala@arka-noego.org.pl

Więcej