Polish English German

Łaknącemu dać jeść, pragnącemu dać pić, przechodnia przyjąć, chorego odwiedzić, do przebywającego w więzieniu pójść.

Naszym celem jest realizacja powyższe biblijnej zasady. Realizujemy ten cel poprzez opiekę, doradztwo, pracę wychowawczo - adaptacyjną, pomoc materialna i duchowa środowiskom dotkniętych patologią, bezradnym, uzależnionym i upośledzonym społecznie. Kształtowanie właściwych postaw społecznych opartych o wartości chrześcijańskie.
Wspieramy ludzi w przystosowaniu się do życia w otaczającej nas rzeczywistości, wskazujemy drogę do zmiany ich sytuacji, oraz do zaspokojenia ich najistotniejszych życiowych potrzeb.

Program - Przyjmuje leki czy bierze?

Kampania "Przyjmuje leki czy bierze? Leki bez recepty - do leczenia, nie do brania"

przyjmuje czy bierzeStowarzyszenie pomocy "Arka Noego" bierze udział w kampanii pt" „Przyjmuje leki czy bierze? Leki bez recepty- do leczenia, nie do brania” realizowana przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Kampania jest odpowiedzią na narastający problem stosunkowo nowej formy odurzania się lekami dostępnymi bez recepty zawierającymi między innymi dekstrometorfan, pseudoefedrynę/efedrynę i kodeinę.

Celem kampanii jest  zwiększenie wiedzy rodziców i nauczycieli na temat ryzyka związanego z tą formą odurzania się. W ramach kampanii opracowany został podręcznik dla rodziców "O lekach, marihuanie, dopalaczach bez histerii" oraz scenariusz zajęć z rodzicami "Szkoła i rodzice wobec zagrożeń substancjami psychoaktywnymi".

Kampania prowadzona jest pod patronatem honorowym Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej w partnerstwie takich instytucji jak:

  • Ośrodek Rozwoju Edukacji,
  • Główny Inspektorat Farmaceutyczny,
  • Główny Inspektorat Sanitarny,
  • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
  • Kuratoria Oświaty,
  • Urzędy Marszałkowskie,
  • Organizacje Pozarządowe

Kampania będzie realizowana w Skarżysko Kamienna oraz w Gliwicach, dyrektorzy szkól jak również pedagodzy którzy są zainteresowani  uczestnictwem w kampanii mogą się kontaktować z placówkami:
Gliwice  Grzegorz Antosz         tel. 668630980
Skarżysko-Kam Paweł Włosek tel. 692495625

Więcej informacji na temat kampanii na stronie: www.przyjmujelekiczybierze.pl

Paweł Włosek
Prezes Stowarzyszenia


Przekaż 1% podatku

Przekaż 1% podatku
na działania Arki Noego

arka_dol

Aktualności
Arki Noego

Szybki kontakt

Stowarzyszenie Pomocy
"ARKA NOEGO"
ul Apteczna 7 skrytka 21
26-110 Skarzysko-Kamienna
tel. 692 495 625
email: centrala@arka-noego.org.pl

Więcej