Polish English German

Łaknącemu dać jeść, pragnącemu dać pić, przechodnia przyjąć, chorego odwiedzić, do przebywającego w więzieniu pójść.

Naszym celem jest realizacja powyższe biblijnej zasady. Realizujemy ten cel poprzez opiekę, doradztwo, pracę wychowawczo - adaptacyjną, pomoc materialna i duchowa środowiskom dotkniętych patologią, bezradnym, uzależnionym i upośledzonym społecznie. Kształtowanie właściwych postaw społecznych opartych o wartości chrześcijańskie.
Wspieramy ludzi w przystosowaniu się do życia w otaczającej nas rzeczywistości, wskazujemy drogę do zmiany ich sytuacji, oraz do zaspokojenia ich najistotniejszych życiowych potrzeb.

Młodość Bez Narkotyków

Program profilaktyki Młodość Bez Narkotyków

Realizacja programu profilaktyki uzależnień dla uczniów klas VI szkół podstawowych oraz uczniów klas I-III gimnazjum pod hasłem:  „Młodość Bez Narkotyków”.

mlodosc_bez_narkotykowZajmujemy się również realizacją programu profilaktycznego w szkołach podstawowych i gimnazjalnych. Program jest odpowiedzią na niedostatek wiedzy na temat uzależnień i trudności młodych ludzi w podejmowaniu decyzji, w szczególności w asertywnym mówieniu „nie” wobec propozycji przyjmowania narkotyków, alkoholu i nikotyny.

Zajęcia poruszać będą tematykę podstawowych informacji o substancjach psychoaktywnych, powodów sięgania po substancje psychoaktywne przez młodzież, skutków ich przyjmowania (w aspektach zdrowotnym, społecznym i prawnym) oraz działania tzw. pułapki uzależnienia.

Podczas profilaktyk spróbujemy odpowiedzieć na pytania, które najczęściej nurtują młodych ludzi typu: „Dlaczego sięgamy po narkotyki?”, „Od kiedy jest się uzależnionym?”, „Dlaczego się uzależniamy?”. Zajmiemy się obalaniem mitów występujących w środowiskach młodzieżowych dotyczących narkotyków (młodzież często powtarza fałszywe obiegowe opinie, jak np.: że uzależnienie to sprawa charakteru i woli, że jest całkowicie dziedziczne lub, że to konsekwencja trudnego dzieciństwa i problemów życiowych, że są narkotyki nieszkodliwe a nawet działające leczniczo  itp.).

Obok zajęć o charakterze edukacyjnym, wykorzystujących takie metody jak prezentacja multimedialna, wykład i dyskusja bardzo istotną formą pracy będą zajęcia z zastosowaniem metod aktywnych. Podczas prowadzonych warsztatów będą prowadzone ćwiczenia z wykorzystaniem Alkogogli symulujących zaburzenia widzenia, jakie występują po spożyciu alkoholu (obniżenie koncentracji, spowolnienie czasu reakcji, niemożność określenia kierunków, zniekształcanie widzianego obrazu, zmiany w ocenie odległości, podwójne widzenie). Każdy uczestnik wykonywał będzie te same  ćwiczenia najpierw bez Alkogogli, a później z założonymi Alkogoglami o  sile  od 0,8 do 1,7 promila, po to by uświadomić sobie, w jaki sposób alkohol upośledza ich zdolności psychoruchowe. Realizm tego doświadczenia ma pobudzać młodych ludzi do odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych w ruchu drogowym i uruchomić ich wyobraźnię w związku z konsekwencjami przyjmowania alkoholu.

Ponadto uczniowie będą pracowali z użyciem pomocy dydaktycznych takich jak puzzle „Prawdy i mity o narkotykach”. Istotną częścią warsztatów będzie „burza mózgów” na temat powodów sięgania po środki psychoaktywne przez młodzież. Okazuje się, że uczniowie najczęściej posiadają wiedzę na temat zagrożeń związanych z narkotykami jednak pozostaje ona najczęściej nie  uaktywniona. Metodą uzupełniającą będą dramy i ćwiczenia psychologiczne mające na celu wyrabianie umiejętności rozpoznawania własnych potrzeb i asertywnego ich wyrażania.

Profilaktyką zostanie objęta młodzież z szkół podstawowych (klasy IV) oraz z szkół gimnazjalnych (klasy I-III). Zajęcia będą odbywały się w salach lekcyjnych, w grupach obejmujących pojedyncze klasy.  Zajęcia dla klas VI SP pod hasłem: „Jestem OK”, dla klas I gimnazjum: „Tak czy Nie”, dla klas II gimnazjum:  „Nałogowcem jest po trosze każdy”, dla klas III gimnazjum: „Jak działa pułapka uzależnienia?”.Przekaż 1% podatku

Przekaż 1% podatku
na działania Arki Noego

arka_dol

Aktualności
Arki Noego

Szybki kontakt

Stowarzyszenie Pomocy
"ARKA NOEGO"
ul Apteczna 7 skrytka 21
26-110 Skarzysko-Kamienna
tel. 692 495 625
email: centrala@arka-noego.org.pl

Więcej