Polish English German

Łaknącemu dać jeść, pragnącemu dać pić, przechodnia przyjąć, chorego odwiedzić, do przebywającego w więzieniu pójść.

Naszym celem jest realizacja powyższe biblijnej zasady. Realizujemy ten cel poprzez opiekę, doradztwo, pracę wychowawczo - adaptacyjną, pomoc materialna i duchowa środowiskom dotkniętych patologią, bezradnym, uzależnionym i upośledzonym społecznie. Kształtowanie właściwych postaw społecznych opartych o wartości chrześcijańskie.
Wspieramy ludzi w przystosowaniu się do życia w otaczającej nas rzeczywistości, wskazujemy drogę do zmiany ich sytuacji, oraz do zaspokojenia ich najistotniejszych życiowych potrzeb.

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny

Prowadzenie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego

punkt_konsutacSW Punkcie Konsultacyjnym prowadzone są dyżury, podczas których osoby z problemem narkotykowym będą mogły skorzystać z indywidualnych porad, otrzymać stosowną pomoc, bądź wsparcie.

Punkt Konsultacyjny, jest miejscem nawiązania pierwszego kontaktu z osobami dotkniętymi problemem narkotykowym, miejscem motywowania do podjęcia terapii, udzielania wsparcia emocjonalnego, itp. Zajmujemy   się gównie młodzieżą wieku od 12 do 25 roku życia.  Prowadzone również jest poradnictwo dla rodzin osób z problemem narkotykowym.

Prowadzenie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego w Skarżyska-Kamienna jest realizowane w ramach zadania Bezpieczna PrzystańPrzekaż 1% podatku

Przekaż 1% podatku
na działania Arki Noego

arka_dol

Aktualności
Arki Noego

Szybki kontakt

Stowarzyszenie Pomocy
"ARKA NOEGO"
ul Apteczna 7 skrytka 21
26-110 Skarzysko-Kamienna
tel. 692 495 625
email: centrala@arka-noego.org.pl

Więcej