Polish English German

Łaknącemu dać jeść, pragnącemu dać pić, przechodnia przyjąć, chorego odwiedzić, do przebywającego w więzieniu pójść.

Naszym celem jest realizacja powyższe biblijnej zasady. Realizujemy ten cel poprzez opiekę, doradztwo, pracę wychowawczo - adaptacyjną, pomoc materialna i duchowa środowiskom dotkniętych patologią, bezradnym, uzależnionym i upośledzonym społecznie. Kształtowanie właściwych postaw społecznych opartych o wartości chrześcijańskie.
Wspieramy ludzi w przystosowaniu się do życia w otaczającej nas rzeczywistości, wskazujemy drogę do zmiany ich sytuacji, oraz do zaspokojenia ich najistotniejszych życiowych potrzeb.

Szkolenia dla rodziców

Szkolenia dla rodziców pt. „Narkotyki – to nie dotyczy mojego dziecka”

to_nie_dotyczySzkolenia maja na celu wyposażenie rodziców w podstawową wiedzę i umiejętności rozpoznawania, czy dziecko ma kontakt z substancją psychoaktywną a także zapobiegania zachowaniom ryzykownym u dzieci.

Celem spotkań będzie umożliwienie rodzicom i osobom zaangażowanym w wychowanie młodych ludzi dostępu do profesjonalnie prowadzonego poradnictwa. Szkolenia są płaszczyzną nawiązania kontaktu pomiędzy rodzicami a Punktem Konsultacyjnym prowadzonym przez Stowarzyszenie Pomocy ARKA NOEGO. Rodzicom trudno jest podjąć decyzję o wizycie w poradni, dlatego zamiarem Wnioskodawcy jest wyjście naprzeciw i umożliwienie pierwszego kontaktu w placówkach oświatowych podczas wywiadówek.


Przekaż 1% podatku

Przekaż 1% podatku
na działania Arki Noego

arka_dol

Aktualności
Arki Noego

Szybki kontakt

Stowarzyszenie Pomocy
"ARKA NOEGO"
ul Apteczna 7 skrytka 21
26-110 Skarzysko-Kamienna
tel. 692 495 625
email: centrala@arka-noego.org.pl

Więcej