Polish English German

Łaknącemu dać jeść, pragnącemu dać pić, przechodnia przyjąć, chorego odwiedzić, do przebywającego w więzieniu pójść.

Naszym celem jest realizacja powyższe biblijnej zasady. Realizujemy ten cel poprzez opiekę, doradztwo, pracę wychowawczo - adaptacyjną, pomoc materialna i duchowa środowiskom dotkniętych patologią, bezradnym, uzależnionym i upośledzonym społecznie. Kształtowanie właściwych postaw społecznych opartych o wartości chrześcijańskie.
Wspieramy ludzi w przystosowaniu się do życia w otaczającej nas rzeczywistości, wskazujemy drogę do zmiany ich sytuacji, oraz do zaspokojenia ich najistotniejszych życiowych potrzeb.

Warsztaty edukacyjno-profilaktyczne

Warsztaty edukacyjno-profilaktyczne z zakresu uzależnienia od narkotyków

zk pinczowW dniach 23.04 – 21.05.2014 Stowarzyszenie Pomocy ARKA NOEGO przeprowadziło zajęcia z profilaktyki uzależnień od narkotyków dla osadzonych w Zakładzie Karnym w Pińczowie. Zajęcia w wymiarze 10 godz. (5 sesji po 2 godz.) miały na celu nabycie takich umiejętności jak: identyfikacja ryzyka związanego z przyjmowaniem narkotyków oraz ocena stopnia uzależnienia. Ponadto celem warsztatów było wzbudzenie motywacji do zmiany postawy i zachowania wobec substancji psychoaktywnych. W zajęciach wzięło udział 15 osadzonych wytypowanych przez psychologa ZK w Pińczowie.

Program - Przyjmuje leki czy bierze?

Kampania "Przyjmuje leki czy bierze? Leki bez recepty - do leczenia, nie do brania"

przyjmuje czy bierzeStowarzyszenie pomocy "Arka Noego" bierze udział w kampanii pt" „Przyjmuje leki czy bierze? Leki bez recepty- do leczenia, nie do brania” realizowana przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Kampania jest odpowiedzią na narastający problem stosunkowo nowej formy odurzania się lekami dostępnymi bez recepty zawierającymi między innymi dekstrometorfan, pseudoefedrynę/efedrynę i kodeinę.

Celem kampanii jest  zwiększenie wiedzy rodziców i nauczycieli na temat ryzyka związanego z tą formą odurzania się. W ramach kampanii opracowany został podręcznik dla rodziców "O lekach, marihuanie, dopalaczach bez histerii" oraz scenariusz zajęć z rodzicami "Szkoła i rodzice wobec zagrożeń substancjami psychoaktywnymi".

Kampania prowadzona jest pod patronatem honorowym Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej w partnerstwie takich instytucji jak:

Program profilaktyki FreD goes net

Program wczesnej profilaktyki antynarkotykowej

FreD_goes_netStowarzyszenie Pomocy ARKA NOEGO w Skarżysku-Kam. rozpoczyna realizację programu wczesnej interwencji dla osób młodych używających narkotyków pod nazwą „FreD goes net”. Jest to międzynarodowy projekt koordynowany przez Landschaftsverband Westfalen-Lippe z siedzibą w Münster (Niemcy). Beneficjentem programu w Polsce jest Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Zdrowie Publiczne oraz Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Grupa docelowa programu to młode osoby w wieku 14 – 21 lat (dopuszcza się udział 13-25-latków w wyjątkowych przypadkach) używające legalnych i nielegalnych substancji odurzających (nieuzależnione).

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny

Prowadzenie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego

punkt_konsutacSW Punkcie Konsultacyjnym prowadzone są dyżury, podczas których osoby z problemem narkotykowym będą mogły skorzystać z indywidualnych porad, otrzymać stosowną pomoc, bądź wsparcie.

Punkt Konsultacyjny, jest miejscem nawiązania pierwszego kontaktu z osobami dotkniętymi problemem narkotykowym, miejscem motywowania do podjęcia terapii, udzielania wsparcia emocjonalnego, itp. Zajmujemy   się gównie młodzieżą wieku od 12 do 25 roku życia.  Prowadzone również jest poradnictwo dla rodzin osób z problemem narkotykowym.

Młodość Bez Narkotyków

Program profilaktyki Młodość Bez Narkotyków

Realizacja programu profilaktyki uzależnień dla uczniów klas VI szkół podstawowych oraz uczniów klas I-III gimnazjum pod hasłem:  „Młodość Bez Narkotyków”.

mlodosc_bez_narkotykowZajmujemy się również realizacją programu profilaktycznego w szkołach podstawowych i gimnazjalnych. Program jest odpowiedzią na niedostatek wiedzy na temat uzależnień i trudności młodych ludzi w podejmowaniu decyzji, w szczególności w asertywnym mówieniu „nie” wobec propozycji przyjmowania narkotyków, alkoholu i nikotyny.

Zajęcia poruszać będą tematykę podstawowych informacji o substancjach psychoaktywnych, powodów sięgania po substancje psychoaktywne przez młodzież, skutków ich przyjmowania (w aspektach zdrowotnym, społecznym i prawnym) oraz działania tzw. pułapki uzależnienia.

Więcej artykułów…


Przekaż 1% podatku

Przekaż 1% podatku
na działania Arki Noego

arka_dol

Aktualności
Arki Noego

Szybki kontakt

Stowarzyszenie Pomocy
"ARKA NOEGO"
ul Apteczna 7 skrytka 21
26-110 Skarzysko-Kamienna
tel. 692 495 625
email: centrala@arka-noego.org.pl

Więcej