Polish English German

Łaknącemu dać jeść, pragnącemu dać pić, przechodnia przyjąć, chorego odwiedzić, do przebywającego w więzieniu pójść.

Naszym celem jest realizacja powyższe biblijnej zasady. Realizujemy ten cel poprzez opiekę, doradztwo, pracę wychowawczo - adaptacyjną, pomoc materialna i duchowa środowiskom dotkniętych patologią, bezradnym, uzależnionym i upośledzonym społecznie. Kształtowanie właściwych postaw społecznych opartych o wartości chrześcijańskie.
Wspieramy ludzi w przystosowaniu się do życia w otaczającej nas rzeczywistości, wskazujemy drogę do zmiany ich sytuacji, oraz do zaspokojenia ich najistotniejszych życiowych potrzeb.

Program "FreD goes net"

Zapraszamy do udziału w programie...

fred goes netStowarzyszenie Pomocy „ARKA NOEGO” w Skarżysku-Kamiennej; ul. Apteczna 7, już III rok realizuje programu wczesnej interwencji pod nazwą „FreD goes net” dla osób młodych używających narkotyki i alkohol. Jest to międzynarodowy projekt koordynowany przez Landschaftsverband Westfalen-Lippe z siedzibą w Münster (Niemcy).

Beneficjentem programu w Polsce jest Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, które współfinansuje  program. Grupa docelowa programu to młode osoby w wieku 14 - 21 lat (dopuszcza się udział 13-25-latków w wyjątkowych przypadkach) używające legalnych i nielegalnych substancji odurzających (nieuzależnione).

Program FreD opiera się na założeniu, iż odkrycie faktu używania substancji powinno skutkować odpowiednim działaniem zaradczym. W tym przypadku działaniem zaradczym jest interwencja zdrowotna. Składa się na nią rozmowa kwalifikacyjna oraz osiem godzin zajęć grupowych (4 sesje po dwie godz.), gdzie grupa liczy od 6 do 12 osób. Zatem w kontekście profilaktyki uzależnień FreD został sklasyfikowany jako krótka interwencja, którą opracowano jako alternatywę dla braku leczenia lub leczenia o intensywniejszym przebiegu.

Wczesna interwencja odnosi się do fazy prekontemplacji i ma za zadanie wzbudzenie motywacji. Dostarcza informacji na temat substancji psychoaktywnych, pozwala na opanowanie umiejętności identyfikacji ryzyka co sprawia, że młodzi ludzie w odpowiedzialny sposób zaczynają podchodzić do substancji odurzających. W trakcie programu następuje skonfrontowanie osoby używającej narkotyków z własnymi ograniczeniami i ich wpływem na zachowanie oraz zmotywowanie do zmiany postaw i zachowania. Program FreD umożliwia podejmowania decyzji w oparciu o samoocenę i ocenę ryzyka. Młodzież zostaje również poinformowana na temat innych dostępnych form pomocy.

Program opiera się na współpracy międzyinstytucjonalnej w celu dotarcia do młodych użytkowników narkotyków i alkoholu w szczególności tych z ryzykownymi wzorami używania. Budowanie odpowiednich struktur współpracy stanowi kluczowe działanie w ramach programu. Głównymi kanałami dotarcia do osób młodych, które powinny być objęte programem FreD są szkoły, policja, sąd oraz rodzice, szpital, straż miejska. Dobra współpraca między tymi instytucjami posiada istotny wpływ na skuteczność podejmowanych działań.

Wszystkich chętnych, którzy chcą uczestniczyć w programie mogą kontaktować się pod numerem telefonu 692495625


Przekaż 1% podatku

Przekaż 1% podatku
na działania Arki Noego

arka_dol

Aktualności
Arki Noego

Szybki kontakt

Stowarzyszenie Pomocy
"ARKA NOEGO"
ul Apteczna 7 skrytka 21
26-110 Skarzysko-Kamienna
tel. 692 495 625
email: centrala@arka-noego.org.pl

Więcej