Polish English German

Łaknącemu dać jeść, pragnącemu dać pić, przechodnia przyjąć, chorego odwiedzić, do przebywającego w więzieniu pójść.

Naszym celem jest realizacja powyższe biblijnej zasady. Realizujemy ten cel poprzez opiekę, doradztwo, pracę wychowawczo - adaptacyjną, pomoc materialna i duchowa środowiskom dotkniętych patologią, bezradnym, uzależnionym i upośledzonym społecznie. Kształtowanie właściwych postaw społecznych opartych o wartości chrześcijańskie.
Wspieramy ludzi w przystosowaniu się do życia w otaczającej nas rzeczywistości, wskazujemy drogę do zmiany ich sytuacji, oraz do zaspokojenia ich najistotniejszych życiowych potrzeb.

Program "FreD goes net"

Zapraszamy do udziału w programie...

fred goes netStowarzyszenie Pomocy „ARKA NOEGO” w Skarżysku-Kamiennej; ul. Apteczna 7, już III rok realizuje programu wczesnej interwencji pod nazwą „FreD goes net” dla osób młodych używających narkotyki i alkohol. Jest to międzynarodowy projekt koordynowany przez Landschaftsverband Westfalen-Lippe z siedzibą w Münster (Niemcy).

Beneficjentem programu w Polsce jest Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, które współfinansuje  program. Grupa docelowa programu to młode osoby w wieku 14 - 21 lat (dopuszcza się udział 13-25-latków w wyjątkowych przypadkach) używające legalnych i nielegalnych substancji odurzających (nieuzależnione).

Napisali o nas

Stowarzyszenie Arka Noego przeciw narkomanii w Echodnia.eu

echo dnia

Stowarzyszenie pomocy Arka Noego w Skarżysku-Kamiennej realizuje program wczesnej interwencji dla młodych osób, używających narkotyków „FreD goes net”. To międzynarodowy projekt. Ma on na celu szybką pomoc młodym ludziom, którzy zaczęli brać narkotyki.

Dzięki cyklowi czterech dwugodzinnych spotkań z fachowcami młodzież dowie się o wpływie środków odurzających na ich życie, efektem ma być zmotywowanie do zmiany postaw i zachowania. Stowarzyszenie Arka Noego zwraca się z apelem do rodziców i instytucji zajmujących się młodzieżą - szkół, policji, sądu i straży miejskiej o kierowanie do programu FreD młodych osób, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie przyjmowania substancji psychoaktywnych. Telefon kontaktowy: 531 448 632.

Stowarzyszenie Pomocy Arka Noego działa w Skarżysku od 2006 roku. Zajmuje się przeciwdziałaniem narkomanii wśród dzieci i młodzieży. Pomaga uzależnionym i ich rodzinom.

link do artykułu - http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20131119/POWIAT0110/131118804

Realizacja zadania "Bezpieczna Przystań"

Stowarzyszenie Pomocy ARKA NOEGO realizuje na terenie Skarżysko-Kamienna...

skarzysko kamienna

Stowarzyszenie Pomocy ARKA NOEGO realizuje na terenie gminy Skarżysko-Kamienna zadanie publiczne z zakresu: Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii pod tytułem „BEZPIECZNA PRZYSTAŃ”.

Okres realizacji zadania 16.04.2013 do 31.12.2013 w formie powierzenia realizacji zadania publicznego/wspierania realizacji zadania publicznego przez Prezydenta miasta Skarżysko-Kam.

W ramach realizacji zadania Stowarzyszenie wykonuje następujące działania:

1. Prowadzenie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego

W Punkcie Konsultacyjnym prowadzone są dyżury, podczas których osoby z problemem narkotykowym mogą skorzystać z indywidualnych porad, otrzymać stosowną pomoc, bądź wsparcie. Punkt Konsultacyjny, czynny od 16.04.2013 do 31.01.2013 jest miejscem nawiązania pierwszego kontaktu z osobami dotkniętymi problemem narkotykowym, miejscem motywowania do podjęcia terapii, udzielania wsparcia emocjonalnego, itp. Zajmujemy się gównie młodzieżą wieku od 12 do 25 roku życia oraz prowadzimy  poradnictwo dla rodzin osób z problemem narkotykowym.


Przekaż 1% podatku

Przekaż 1% podatku
na działania Arki Noego

arka_dol

Aktualności
Arki Noego

Szybki kontakt

Stowarzyszenie Pomocy
"ARKA NOEGO"
ul Apteczna 7 skrytka 21
26-110 Skarzysko-Kamienna
tel. 692 495 625
email: centrala@arka-noego.org.pl

Więcej