Polish English German

Łaknącemu dać jeść, pragnącemu dać pić, przechodnia przyjąć, chorego odwiedzić, do przebywającego w więzieniu pójść.

Naszym celem jest realizacja powyższe biblijnej zasady. Realizujemy ten cel poprzez opiekę, doradztwo, pracę wychowawczo - adaptacyjną, pomoc materialna i duchowa środowiskom dotkniętych patologią, bezradnym, uzależnionym i upośledzonym społecznie. Kształtowanie właściwych postaw społecznych opartych o wartości chrześcijańskie.
Wspieramy ludzi w przystosowaniu się do życia w otaczającej nas rzeczywistości, wskazujemy drogę do zmiany ich sytuacji, oraz do zaspokojenia ich najistotniejszych życiowych potrzeb.

Materiały video

Materiały video

Materiały używane w zajęciach programu profilaktyki, filmy nakręcone podczas spotań z młodzieżą oraz inne materiały związane z działalnością Stowarzyszenia Pomocy Arka Noego.

Ziele pokoju

Nie wciągaj bo cię wciągnie

DOM NA PIASKU DOM NA SKALE 4B(Daros Kryzys)

Boża Banda Byłych Bandytów (Kryzys Rap - Marnotrawny Syn)

Spotkanie z Dziećmi - Stowarzyszenie Pomocy Arka Noego

Stop narkotykom! -spotkanie Programu Profilaktyki w szkole.

Przeciwdziałanie Patologiom Arka-Noego


Przekaż 1% podatku

Przekaż 1% podatku
na działania Arki Noego

arka_dol

Aktualności
Arki Noego

Szybki kontakt

Stowarzyszenie Pomocy
"ARKA NOEGO"
ul Apteczna 7 skrytka 21
26-110 Skarzysko-Kamienna
tel. 692 495 625
email: centrala@arka-noego.org.pl

Więcej