Polish English German

Łaknącemu dać jeść, pragnącemu dać pić, przechodnia przyjąć, chorego odwiedzić, do przebywającego w więzieniu pójść.

Naszym celem jest realizacja powyższe biblijnej zasady. Realizujemy ten cel poprzez opiekę, doradztwo, pracę wychowawczo - adaptacyjną, pomoc materialna i duchowa środowiskom dotkniętych patologią, bezradnym, uzależnionym i upośledzonym społecznie. Kształtowanie właściwych postaw społecznych opartych o wartości chrześcijańskie.
Wspieramy ludzi w przystosowaniu się do życia w otaczającej nas rzeczywistości, wskazujemy drogę do zmiany ich sytuacji, oraz do zaspokojenia ich najistotniejszych życiowych potrzeb.

Subskrybuj info SMS

Wyślij wiadomość SMS - TWÓJ SMS JEST WAŻNY

Jeśli chciałbyś uzyskać wiadomość z informacją a aktualnych działaniach Stowarzyszenia Pomocy ARKA NOEGO wyślij wiadomość SMS. Środki pozyskane z wiadomości SMS będą wykorzystane na działania statutowe Stowarzyszenia Pomocy ARKA NOEGO.

Do wyboru są 3 warianty cenowe,
wyślij smsa o treści:
AT.ARKA.1  na nr 00000
koszt smsa 5zł + VAT (6,15 zł z VAT)
AT.ARKA.1  na nr 00000
koszt smsa 10zł + VAT (12,30 zł z VAT)
AT.ARKA.1  na nr 00000
koszt smsa 19zł + VAT (23,37 zł z VAT)
dotpay_sms_duzy

Regulamin SMS Premium dla Stowarzyszenia Pomocy ARKA NOEGO

Przedmiotem niniejszej regulacji jest ustalenie zasad i warunków uzyskiwania przez zainteresowanych dostępu do Stowarzyszenia Pomocy ARKA NOEGO pod warunkiem wcześniejszego dokonania płatności poprzez przesłanie przez Zainteresowanego wiadomości SMS Premium na wskazany numer.
  1. Każdy z użytkowników telefonów komórkowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ma możliwość uzyskania odpłatnie dostępu do informacji rozsyłanych przez Stowarzyszenia Pomocy ARKA NOEGO drogą sms poprzez wysłanie określonej wiadomości SMS Premium pod wskazany numer.
  2. Stowarzyszenia Pomocy ARKA NOEGO nie dokonuje i dokonywać nie będzie kontroli zgodności danych wskazanych przez osobę korzystającą z usług, o których mowa w pkt.1 z danymi właściciela telefonu komórkowego, z którego została wysłana wiadomość SMS.
  3. Opłata za wysłanie SMS Premium pod wskazane numery naliczana będzie przez operatora telefonii komórkowej, w którego sieci działa aparat, z którego wysłano wiadomość. Opłata ta nie będzie zwracana Klientowi w żadnym wypadku.
  4. Prawidłowe świadczenie usług opłacanych za pomocą wiadomości SMS uzależnione jest od prawidłowego działania sieci telefonii komórkowej na co Stowarzyszenia Pomocy ARKA NOEGO nie ma żadnego wpływu i za co nie ponosi odpowiedzialności. Stowarzyszenia Pomocy ARKA NOEGO nie ponosi również odpowiedzialności wobec Klienta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi spowodowane działaniem siły wyższej
  5. Usługami, o których mowa w pkt.1 jest dostęp do informacji o bieżącej działalności Stowarzyszenia Pomocy ARKA NOEGO
  6. Usługa SMS Premium świadczona jest przez DotPay - regulamin serwisów znajduje się pod adresem http://www.dotpay.pl/Informacje/Regulaminy_serwisu_Dotpay/Regulamin_serwisow_sms
  7. W razie reklamacji prosimy o skorzystanie z http://www.dotpay.pl/reklamacja
  8. Właścicielem serwisu www.arka-noego.org.pl jest Stowarzyszenia Pomocy ARKA NOEGO


Przekaż 1% podatku

Przekaż 1% podatku
na działania Arki Noego

arka_dol

Aktualności
Arki Noego

Szybki kontakt

Stowarzyszenie Pomocy
"ARKA NOEGO"
ul Apteczna 7 skrytka 21
26-110 Skarzysko-Kamienna
tel. 692 495 625
email: centrala@arka-noego.org.pl

Więcej