Polish English German

Łaknącemu dać jeść, pragnącemu dać pić, przechodnia przyjąć, chorego odwiedzić, do przebywającego w więzieniu pójść.

Naszym celem jest realizacja powyższe biblijnej zasady. Realizujemy ten cel poprzez opiekę, doradztwo, pracę wychowawczo - adaptacyjną, pomoc materialna i duchowa środowiskom dotkniętych patologią, bezradnym, uzależnionym i upośledzonym społecznie. Kształtowanie właściwych postaw społecznych opartych o wartości chrześcijańskie.
Wspieramy ludzi w przystosowaniu się do życia w otaczającej nas rzeczywistości, wskazujemy drogę do zmiany ich sytuacji, oraz do zaspokojenia ich najistotniejszych życiowych potrzeb.

Przekaż 1% swojego podatku

Przekaż 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia Pomocy ARKA NOEGO

UWAGA!!!  W ROKU PODATKOWYM 2012 NIE ODLICZAMY 1% NA NASZE STOWARZYSZENIE


Wystarczy wypełnić standardowy formularz rocznego zeznania podatkowego (PIT), którego używasz każdego roku, a w nim rubrykę "Wniosek o przekazanie 1% podatku", w którą wpisujesz:

  • nazwa organizacji OPP: Stowarzyszenie Pomocy "Arka Noego"
  • nasz numer KRS: 0000141960
  • obliczoną równowartość 1% podatku należnego

Oraz w informacjach uzupełniających

  • numer konta: 00 0000 0000 0000 0000 0000

Resztą zajmie się fiskus, który przekaże nam 1% Twojego podatku

Deklaracje przez Internet: Ministerstwo Finansów uruchomiło możliwość składania zeznań rocznych, dla niektórych grup podatników (już nie tylko PIT-37), drogą elektroniczną (przez Internet). Można tego dokonać korzystając z formularzy udostępnionych przez Ministerstwo Finansów, które również umożliwiają przekazanie nam 1% podatku.

Dane do kontaktu na formularzu podatkowym: formularze podatkowe (w części "Informacje uzupełniające" następującej zaraz po "Wniosku o przekazanie 1% podatku") pozwalają na przekazanie za pośrednictwem fiskusa danych ułatwiających kontakt z podatnikiem np. adresu e-mailowego. Zachęcamy Państwa do skorzystania z nowych możliwości utrzymywania z nami kontaktu i przekazanie nam adresu e-mailowego, dzięki któremu będziemy mogli potwierdzić przekazanie nam środków oraz na bieżąco informować o ich wykorzystaniu.

 


Przekaż 1% podatku

Przekaż 1% podatku
na działania Arki Noego

arka_dol

Aktualności
Arki Noego

Szybki kontakt

Stowarzyszenie Pomocy
"ARKA NOEGO"
ul Apteczna 7 skrytka 21
26-110 Skarzysko-Kamienna
tel. 692 495 625
email: centrala@arka-noego.org.pl

Więcej